Privacyverklaring

[:nl]

Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens

Bvba Marem neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. We garanderen dat de persoonsgegevens die door ons worden bewaard, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een gedentificeerde of identificeerbare persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en online identificator.

Doel van onze privacyverklaring

Dit document beschrijft i) de soorten gegevens die wij over u verzamelen; ii) waar we de gegevens vandaan krijgen; iii) hoe we de gegevens, die we over u verzamelen, gebruiken;iv) hoe lang we uw gegevens bewaren; v) aan wie we deze informatie mogen verstrekken; en vi) uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u:

 • een klant, leverancier, verkoper, andere zakelijke of professionele belanghebbende bent
  U neemt goederen of diensten bij ons af; u levert diensten of goederen aan ons (en u bent, bijvoorbeeld, een eenmanszaak, een vennootschap, of u levert diensten of goederen namens uw werkgever/aannemer);
 • onze nieuwsbrieven en andere promotie- of marketinginformatie ontvangt;
 • een van onze websites gebruikt;

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op viainfo@marem.be

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke ?

Ten behoeve van deze privacyverklaring is de verwerkingsverantwoordelijke bvba Marem, statutair gevestigd op Lange Ambachtstraat 30 , 9860 Oosterzele, Belgi, geregistreerd onder handelsregister BE 0440773047.

Als u een klant , leverancier, verkoper, andere zakelijke of professionele belanghebbende bent

We verwerken persoonsgegevens over de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden (bijvoorbeeldarchitecten, ondernemers).

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens
  Voor- en achternaam, handtekening, burgerlijke staat van de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, verkopers, andere zakelijke of professionele belanghebbenden (bijvoorbeeld architecten, ondernemers);
 • Contactgegevens
  Telefoonnummer, e-mailadres, (fysiek) adres (indien relevant) en taal van deze contactpersonen;
 • Financile gegevens
  Bankgegevens, kostenplaats vereist voor facturering of betaling, kredietstatus;
 • Andere bedrijfsgegevens
  Zoals bedrijfsnaam of functie;
 • Zakelijke interesses
  Eerder afgenomen producten en diensten van bvba Marem of producten en/of diensten die binnen uw interessegebied liggen; en
 • Meningenover onze producten en diensten (bijvoorbeeld klantenonderzoek) om de diensten en relaties van onze klanten te verbeteren.

Bronnen van de persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u als individu:

 • goederen of diensten van ons afneemt;
 • goederen of diensten aan ons levert;
 • door uw werkgever bent aangewezen als onze contactpersoon met als doel voorstellen in te dienen, opdrachten van klanten te beheren, te factureren of (voor bedrijven die diensten aan ons leveren) voor het beheer van de dienstenrelatie en het betalen van facturen;
 • ons registratieformulier of een ander formulier hebt ingevuld of u hebt aangemeld voor onze mailinglijst; of
 • op enige andere wijze uw contactgegevens of andere persoonsgegevens aan ons of een van onze medewerkers hebt gegeven.

Persoonsgegevens kunnen ook worden verkregen uit gepubliceerde bronnen (bijvoorbeeld het Belgisch Staatsblad, om bijvoorbeeldtekeningsbevoegdheden te bevestigen, sociale media enz.) en van aan ons gelieerde ondernemingen.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor zover deze relevant zijn voor het leveren van of om u te informeren over onze producten of diensten, of om op andere manieren zaken met u te doen (bijvoorbeeldhet afnemen van goederen of diensten van onze leveranciers).

We verwerken uw persoonsgegevens om:

 • onze producten of diensten aan onze klanten te leveren
  Om bestellingen te verwerken en uit te voeren, om betalingen te verwerken, om uw bestellingen te leveren, om te communiceren over uw aankopen en om u gerelateerde klantenservice te bieden;
 • klanten, potentile klanten en zakelijke leads te informeren over onze nieuwe producten, diensten of evenementen
  Bijvoorbeeld updates, aankondigingen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen, om u uitnodigingen voor onze evenementen te sturen;
 • onze leveranciers (aanbestedingsproces) te selecteren, onze leveranciers en dienstverleners te informeren te betalen voor hun diensten
 • te corresponderen met onze zakelijke of professionele contacten (bijvoorbeeld ondernemers, architecten, beroepsorganisaties)
 • te reageren op vragen en te voldoen aan verzoeken van onze klanten, zakelijke of professionele contacten
  Bijvoorbeeld door nieuwsbrieven te versturen of gerichte informatie over onze producten of diensten te verstrekken;
 • administratieve informatie te versturen
  Bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden of ons beleid;
 • om deel te nemen aan onze enqutes, speciale aanbiedingen, prijsvragen en om deze activiteiten te beheren
 • voor andere zakelijke doeleinden
  Bijvoorbeeld het analyseren en managen van onze activiteiten, marktonderzoek, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze diensten en producten, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, het meten van klanttevredenheid en het bieden van klantenservice;
 • als we geloven dat dit noodzakelijk of passend is:
  Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld economische en handelssancties), om de kredietstatus te controleren, om te reageren op verzoeken van openbare- en overheidsinstanties, om onze algemene voorwaarden na te leven, om onze activiteiten of die van aan ons gelieerde ondernemingen te beschermen, om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van aan onze gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen en om ons in staat te stellen een beroep te doen op beschikbare rechtsmiddelen of de schade die we mogelijk oplopen,te beperken.

De bovenstaande verwerkingsactiviteiten zijn nodig om (i) een contract met u aan te gaan; (ii) een contract met u uit te voeren (om diensten of producten te leveren of te ontvangen); (iii) onze legitieme zakelijke belangen te behartigen (bijvoorbeeld door u meer informatie te geven over onze diensten en producten, de tevredenheid van klanten te meten, onze producten en diensten te verbeteren); of (iv) te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken en deze nodig zijn om (i) een contract met u aan te gaan;(ii) een contract met u uit te voeren; (iii) u meer informatie over onze diensten en producten te verstrekken of anderszins zaken met u te doen;of (iv) aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, dan kunnen we geen contract met u aangaan, u de gevraagde informatie, diensten of producten niet verstrekken of deze van u ontvangen, of zaken met u doen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken:

 • zolang u een klant, een dienstverlener, een zakelijke of professionele belanghebbende bent; of
 • voor de duur van de wettelijke verjaringstermijn om een vordering of juridische procedure in te stellen; of
 • langer als dit wettelijk vereist of toegestaan is (bijvoorbeeld op grond van de wetgeving inzake gezondheid en veiligheid, of in geval van een geschil).

Als u onze nieuwsbrieven en andere promotie- of marketinginformatie ontvangt.

Als u een klant, potentile klant of zakelijke lead bent (bijvoorbeeld ondernemers, dealers, handelaars, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u een betere klantervaring te bieden of om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

Soorten persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen de volgende soorten gegevens:

 • Uw basisidentificatie en contactgegevens
  Uw voor- en achternaam, uw bedrijfsnaam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsadres, taal;
 • Informatie over uw klantrelatie met ons
  We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u onze producten en diensten afneemt, zoals uw eerdere aankopen, productvoorkeuren, informatie over onze evenementen waaraan u hebt deelgenomen en de feedback die u ons hebt gegeven.

Bronnen van de persoonsgegevens die we verzamelen

Wij verzamelen de informatie rechtstreeks van u wanneer u onze diensten gebruikt of onze producten afneemt, of wanneer u zich registreert voor een van onze evenementen.

Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, onze speciale aanbiedingen en evenementen die volgens ons interessant voor u zijn. Wij sturen u onze nieuwsbrieven en promotie- of marketinginformatie per post of e-mail.

Als u een klant bent, hebben wij een legitiem zakelijk belang om u specifieke marketinginformatie te verstrekken over onze producten en diensten, onze speciale aanbiedingen en evenementen die volgens ons interessant voor u zijn.

Als u een potentile klant of zakelijke lead bent, sturen wij u specifieke marketinginformatie over onze producten en diensten, onze speciale aanbiedingen en evenementen zodra we daar uw toestemming voor hebben verkregen (opt-in).

U kunt uw toestemming voor deze e-marketing gemakkelijk intrekken (opt-out) door op de link Unsubscribe/Afmelden onderaan elke marketingmail te klikken.

U kunt zich ook afmelden (opt-out) voor onze nieuwsbrieven die per post worden verzonden door contact met ons op te nemen viainfo@marem.be

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor het verstrekken van onze nieuwsbrieven en andere promotionele of marketingdoeleinden zolang u deze informatie van ons wilt ontvangen. Als u besluit om u af te melden of uw toestemming voor onze nieuwsbrieven en andere promotie- of marketinginformatie wilt intrekken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel gebruiken. Het is echter mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor een ander doel moeten bewaren (bijvoorbeeldom onze klantrelatie uit te voeren).

Wanneer u een van onze website bezoekt.

Wanneer u een van onze websites bezoekt, cbr.be; interbeton.be; stamix.be; sagrex.be; heidelbergcement.be; carrirebossim.be (websites), kunnen de persoonsgegevens die wij verzamelen in twee categorien vallen: i) persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt; en ii) persoonlijke informatie die is verzameld met geautomatiseerde methoden, zoals cookies.

Persoonlijke informatie die u vrijwillig verstrekt wanneer u een van onze websites bezoekt

We verzamelen en bewaren automatisch informatie die door uw browser wordt verzonden in zijn serverlogbestanden. Dit zijn onder andere:

 • browsertype/versie
 • besturingssysteem
 • verwijzende URL (de website waar u vandaan kwam)
 • hostnaam van de computer die de website bezoekt (IP-adres)
 • tijdstip van het serververzoek

We kunnen deze gegevens niet herleiden naar specifieke personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. Bovendien worden de gegevens na statistische analyse vernietigd. Aanvullende persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij deze gegevens door u worden verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een aanmelding, enqute, wedstrijd, uitvoering van een overeenkomst of verzoek om informatie.

Persoonlijke informatie verzameld met geautomatiseerde methoden zoals cookies

Een aantal van de webpaginas gebruikt zogenaamde cookies. Deze hebben tot doel onze aanwezigheid op het internet gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn sessiecookies. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch vernietigd. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Als u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden opgeslagen, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig aanpassen.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen en de kwaliteit ervan te handhaven. We verbeteren deze bescherming continu in overeenstemming met technische ontwikkelingen. We gebruiken een reeks fysieke, elektronische en administratieve maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn.

Hoe kunnen we uw persoonsgegevens delen ?

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met deze privacyverklaring, kunnen wij uw persoonlijke gegevens als volgt delen:

 • binnen bvba Marem, voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring. We nemen voorzorgsmaatregelen om de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot alleen die personeelsleden die een legitiemzakelijkbelang hebben bij toegang tot de gegevens, in overeenstemming met de privacyverklaring.
 • met externe dienstverleners, om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, zoals de verwerking van betalingen of facturen, IT-diensten, webhosting, orderafhandeling, infrastructuur, beveiliging, auditdiensten en andere diensten.
 • met een bevoegde wethandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij, zoals maar niet beperkt tot de politie,belastingdiensten, sociale zekerheidsautoriteiten, wanneer een dergelijke overdracht noodzakelijk is (i) krachtens toepasselijke wet- of regelgeving; (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen; (iii) om uw vitale belangen of die van een ander individu te behartigen; of (iv) op basis van een gerechtelijk bevel.
 • met onze accountants, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke vertegenwoordigers, in verband met adviesdiensten die zij ons voor legitieme doeleinden leveren en in overeenstemming met de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 • in het geval dat wij, of een deel van onze activa, worden overgenomen, kunnen wij alle soorten persoonsgegevens delen met het overnemende bedrijf.

Internationale gegevensoverdracht

Wij dragen uw persoonsgegevens niet over aan derden buiten de EER (Europese Economische Ruimte) , behalve in de volgende gevallen:

 • U hebt expliciet ingestemd met de overdracht;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of voor de uitvoering van op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen;
 • De overdracht is noodzakelijk en in uw belang voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons en een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 • De overdracht is noodzakelijk wegens gewichtige redenen van algemeen belang;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De overdracht is noodzakelijk voor de bescherming van uw vitale belangen of die van andere personen, indien de betrokkene lichamelijk of juridisch niet in staat is zijn toestemming te geven;
 • Bij gebruik van standaard EU-modelclausules; of
 • De overdracht is toegestaan door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen

U hebt een aantal rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • U hebt het recht genformeerd te worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit is het doel van deze privacyverklaring.
 • U hebt het recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens en vragen om de gegevens te laten corrigeren of bijwerken.
 • U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking ervan of deze te beperken, of deze te laten overdragen.
 • U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor urechtsgevolgen zijn verbonden of dat anderszins aanzienlijke gevolgen heeft.
 • U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken om u (als potentile klant of zakelijke lead) bepaalde marketinginformatie over onze diensten of goederen te sturen.

De bovenstaande rechten kunnen onderworpen zijn aan enkele wettelijke voorwaarden. Om een van uw bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen hebt over deze privacyverklaring, schrijft u ons op dit e-mailadres:info@marem.be

We zullen alle redelijke stappen ondernemen om te reageren op uw verzoek, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u een van de bovenstaande rechten uitoefent, vragen wij u om ons een kopie van een geldig identiteitsbewijs te verstrekken (bijvoorbeelduw identiteitskaart) om uw identiteit te verifiren.

U kunt de bovenstaande contactgegevens ook gebruiken als u zich zorgen maakt of een klacht bij ons wilt indienen met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in uw rechtsgebied.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Om u te laten weten wanneer we deze privacyverklaring wijzigen, zullen we de revisiedatum, bovenaan de pagina, wijzigen. De nieuwe aangepaste of gewijzigde privacyverklaring is van toepassing vanaf de revisiedatum. Daarom raden we u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen, om te worden genformeerd over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Links naar andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en worden beheerd door andere entiteiten van bvba Marem of door derden. Deze worden niet door ons beheerd of aangeboden. Dergelijke websites, evenals andere websites die mogelijk zijn gekoppeld aan onze websites, vallen niet onder deze privacyverklaring. Ze hebben hun eigen privacyverklaring. We raden bezoekers daarom aan om dergelijke privacyverklaringen op elk van deze andere websites door te lezen voordat ze persoonlijke gegevens verschaffen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze andere websites en respectieve privacypraktijken van websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Met wie kunt u contact opnemen

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt, neem dan contact met ons op via

info@marem.be[:]

This page has been updated on 14/10/2021

fr_FRFrançais